InfoBlog

Írások az üzleti és a tudományos világból
Tags >> BAR lista

Napjainkban egyre többször hallani a médiában, illetve lehet olvasni mind az írott, mind az elektronikus sajtóban, hogy drámaian növekszik a BAR-listások száma. Ez a jelenség különösen a 2008. évi gazdasági recessziós folyamatokkal erősödött fel. De mi is az a BAR-lista? Ki kerülhet fel arra? Hogyan lehet felkerülni rá és mi történik akkor, ha már valakit nyilvántartanak rajta?

 

A BAR jelentése: Bankközi Adósnyilvántartó Rendszer (korábban KHR: Központi Hitelnyilvántartó Rendszer).


Természetes személy akkor kerül fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Azok a bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Felkerül a listára, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.


A rendszerben a hátralék rendezését követően még 5 évig őrzik meg az adatokat. Az ügyfelek egy ún. Ügyféltudakozvány benyújtásával tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e a rendszerben.

 

Ügyféltudakozvány


A KHR listába történő betekintési jog eszköze, nyomtatványa az ún. Ügyféltudakozvány. A választ postai úton kapja meg az ügyfél. A tájékoztatás a kérelmező számára évi egy alkalommal díjtalan.

 

Ügyfélminősítés

 

Az ügyféllel kapcsolatos banki eljárás, amikor a Bank az általa meghatározott minősítési paraméterek (pl.: demográfiai jellemzők, háztartási költségvetés vizsgálata stb.) alapján az ügyfelet egy minősítési kategóriába sorolja. Ez a besorolás dönti el – az adott termék előírásait is figyelembe véve -, hogy az ügyfél a Bank számára hitelezhető-e (lásd. Adósminősítés), kezesként figyelembe vehető-e vagy nem