InfoBlog

Írások az üzleti és a tudományos világból
Tags >> témakör

Hosszabb előkészítés után elindult a TANDERA Tervező Csoprot legújabb szolgáltatása: az InfoBroker, amely a honlapon az InfoBroker menűpont alatt érhető el (InfoBorker Gazdasági Fórum). A szolgáltatás egyik célja, hogy az érdeklődő olvasók számára elérhetővé tegyen olyan tudományos publikációkat, amelyek egyfelől segítségükre lehetnek a mindennapi döntési problémák megfogalmazásában, másfelől pedig népszerűsíteni igyekszik más fórumokon nem vagy alig ismert szerzőket és műveiket.

 

Újdonság, hogy folyamatosan kerülnek fel szabad licencű egész könyvek is különböző témakörökben, mint pl. a szakma specifikus agrárökonómia vagy rendszerelmélet, de teret engedünk más, a TANDERA tevékenységi területéhez nem szorosan illeszkedő tématerületeknek is. Mivel az InfoBroker alapvetően a gondolatiság szabadságára épül, a tartalma az olvasók igényeihez is igazodik. Ennek megfelelően a szolgáltatás Fórum-alapú, tehát az olvasó

  • új témakört indíthat,
  • az adott témakörökhöz hozzá is szólhat,
  • véleményezheti azokat,
  • kérdéseket tehet fel, illetve
  • a feltett kérdésekre válaszolhat is.

 

Ezt a megoldást H. Pascaltól kölcsönöztük, aki szerint a "jó kérdés feltétel több mint fél útja a megoldásnak" .

 

Kívánjuk, hogy az idővel egyre bővülő szolgáltatásunk hasznos időtöltés lesz minden olvasónknak!