InfoBlog

Írások az üzleti és a tudományos világból
Tags >> verseny

 

Egy vállalat sikeres működéséhez szükséges készségekből és technológiákból összeálló, egyedi és nehezen utánozható, a vállalat számára versenyelőnyt nyújtó speciális komplex szaktudás (összessége), amellyel a vállalat megkülönböztetheti magát versenytársaitól, kiterjesztheti tevékenységét új termékekre vagy piacokra, valamint amellyel a vevők számára lényegesen újat képes nyújtani más vállalatokhoz képest. Összefoglalóan olyan képesség (speciális tudás), aminek birtokában bizonyos dolgokat a vállalat a konkurenciájához képest meg tud csinálni.

Amennyiben Ön vállalakozó/cégvezető és érdekli, hogy milyen magkompetenciák állnak már most is rendelkezésére, akkor töltse ki INGYENES felmérő tesztünket, amelyet rövid időn belül kiértékelünk és visszaküldünk Önnek!

 

A INGYENES teszt elérhető: ITT.


Napjaink globalizált piacain a legkíméletlenebb verseny a magkompetenciákat alkotó készségek és technológiák kifejlesztése és/vagy megszerzése terén folyik. A komplex tudás-menedzsmenttel rendelkező vállalatok olyan technológiákért, tehetséges dolgozókért versenyeznek, akik fontos elemei a magkompetenciáik megtartásának vagy építésének. Ezért a vállalatoknak a már meglévő kompetenciáikat menedzselniük kell: fel kell ezeket ismerniük, meg kell szerezniük, fel kell építeniük és meg kell védeniük.

 

Az a vállalat, amely valamely magkompetencia tulajdonosa:

 • az birtokolja azt;
 • versenytársai által is elismert vezető pozíciókkal rendelkezik az adott területen.
Fontos kiemelni azt, hogy nem minden magkompetencia, amit a vállalt birtokol. Így például nem magkompetencia:
 • a hírnév,
 • az ismeretség vagy
 • a reklámérték.

 

A magkompetencia a használat során nem kopik el, nem veszíti el értékét más eszközökkel ellentétben, illetve folyamatosan tökéletesedik. E tekintetben a magkompetencia: 

 • a felhasználó számára kulcsfontosságú előnyt nyújt, 
 • az adott iparágban kevesen vagy kizárólagosan birtokolják azt (versenytárs-differenciálás) 
 • létező magkompetenciák új piaci szegmensekre viszonylag könnyen kiterjeszthetők.

 

 

Kompetencia-menedzsment - a hatékony működés szolgálatában

 

A már megszerzett magkompetencia sokféleképpen elveszíthető. Az egyik ilyen „lehetőség” a magkompetencia elvesztésre a nem megfelelő vállalati humán erőforrás-menedzsment programok, valamint az ebből eredő magas dolgozói fluktuáció. A magas fluktuáció oka feltételezhetően valamelyik munkaszinten jelentkező kompetenciahiány, amelyek meghatározása után az megfelelő tudásmenedzsmenttel orvosolható.

 

Egy vállalat működési költségeinek egyik leghatékonyabb csökkentési módja, ezért  elsődleges célként is felfogható a dolgozói fluktuáció csökkentése (vagyis a munkavállalók megtartása a nehezen pótolható, megszerzett cégspecifikus tudás miatt), amely lassítja a munkavégzést, torzítja a vállalaton belüli információáramlást is.

 

A TANDERA Tervező Csoport által kidolgozott speciális felmérő ívek segítenek abban, hogy adott vállalkozásnál felmérjük a munkavállalók által érzékelt információs (tudásbeli) hiányosságokat, amelyek a munkájuk magasabb szinten való ellátását gátolhatják, illetve feltérképezhessük a későbbi fejlesztési lehetőségeket. Az ún. "dobozba gyűjtéses" anonim módon kitöltött kérdőívek eredményének fényében cselekvési terveket tudunk kidolgozni, megvalósításával kialakítani a tudatos vállalati tudásmenedzsment (TM) rendszerét. Az összeállított kérdőívekre adott válaszok rendszerezését követően, szubjektív értékelést javasllunk a HR és a cégvezetők részéről. A legkiugróbb (hasonló tartalmú) válaszok kivizsgálásával kell kezdeni a cselekvési terv kidolgozását. 

 

A módszer segíthet a megfelelő embert a megfelelő helyre tipizálni (munkakör megfelelés), amely két irányú lehet:

 • vagy az alkalmazott kompetenciához szabják a munkakörét és a környezetét (áthelyezés)
 • vagy a munkakörhöz speciálisan keresnek (képeznek tovább) arra kompetens személyt.

 

Mindkét esetben a kérdőíves felmérés nagymértékben javítja a fluktuáció arányát (csökkenti, már rövid – 3 hó – távon belül).

 

A módszer bevezetését követő predesztinált eredmények tekintetében:

 

 1. Az egyes munkakörökre jellemző rutin tevékenységeket minden munkavállaló maga állítsa össze (mintha kilépne a cégtől és átadná egy ismeretlen személynek a munkáját, akinek az iratok alapján azonnal el kell tudnia látni feladatát azonos eredményességgel – mivel a betanulási idő rövidül a hatékonyság exponenciálisan növekszik).  
 2. Javasolt továbbá, hogy a munkát könnyítő (gyorsító) speciális (munkavégzés során ennél a cégnél szerzett tapasztalat) trükkök, technikák leírása is szerepeljen benne (vagyis kit kell hívni gyorsabb ügyintézésnél, kivel alakult ki jó kapcsolat, mely területek vezetőivel hogy könnyebb szót érteni, elérni a kívánt információkat stb.).  A módszertant indokolja, hogy a TM bázis létrehozásának, átadásának, szervezeten belül tartásának és fejlesztésének alapja a rejtett – tacit - tudás dokumentálása.
 3. Ezen eljárási útmutatók más munkaköröket ellátókkal való véleményezése – innovatív megoldásokra való „vadászat”. A „külső szem jobban lát…”-elv érvényesítése. 
 4. Az SzMSz, Etikai Kódex szinkronizálása a nyert információkkal. 
 5. A munkakörönkénti információs szintek meghatározása (ki milyen információk megtekintésére, kezelésére, továbbadása kinek jogosult). Ennek indoka a túlterheltség csökkentése, a félreértelmezések kiküszöbölése.

 

A TM módszertan bevezetésének költsége:

 

A felmérés időráfordításának költsége 3-6 havonta történő értékelésekkel az alábbiak szerint összegezhető:

A kérdőív kitöltés munkavállalóként 10-15 perc, amely munkabér tekintetében számszerűsíthető. A kérdőívek kiértékelése 200 fő esetén kb. 1 hét 1 főre vetítve, amely munkaórában mérhető (számszerűsíthető).


A TM-tel kapcsolatos tevékenységek megismerését célzó tréning, ahol interaktív módon vesznek részt az egyes területek vezetői (középvezetői), és ahol számtalan módon történhet az információ-transzfer (előadás, vita, kiadványok, közös munka, tanulmányelemzés, értékelés stb.). A tréningek költségei is számszerűsíthetők, hiszen a résztvevők száma és a tréningekre fordított munkaórák száma egzaktan meghatározható.

 

A TM módszertan bevezetésének eredményei

 

 A dolgozói fluktuáció csökkentésével egyidejűleg biztosítható a vállalati magkompetenciák megtartása, illetve továbbfejlesztése, amely a munkavégzés hatékonyságát (pontosság, precizitás, hibázások számának csökkenése stb.), valamint javulnak a munkavállalók közötti kommunikációk, interakciók. Ezek révén szintén nő a hatékonyság (pl. pontosabb számlázás, téves szállítmányok csökkenése, munkavállalói károkozások csökkenése stb.). A megbízható és hatékonyabb munkavégzésnek köszönhetően nő a vevői elégedettség, ezért a vevők megtartásának költsége is csökken, ami a marketing költségekben jelenik meg leginkább, továbbá sikeresebb a vevőállomány tartozásának behajtási aránya, amely pozitív hatással van a vállalat likviditási mutatóira is.

 

Összességében az alábbi előnyöket lehet vele elérni:

 • fluktuáció csökkenése;
 • belső nyilvántartások pontosságának javulása, törvényi megfelelősség tekintetében is;
 • ügyfélportál a hatékonyabb vevői kommunikáció eléréséhez;
 • belső vevőelégedettség növekedés (ISO);
 • az értékesítési hatékonyság nő;
 • a vállalat üzemi/üzleti tevékenysége eredményének javulása;
 • likviditás javulása (cash-flow);
 • a képzések célirányossága, száma és relevanciája optimalizálható (csak annyit és azt, ami igazán szükséges…”);
 • a vállalati IT fejlesztési igénye és ennek költsége csökkenthető, célirányossá tehető;
 • a vezetők hatékonyság mérési és –javítási folyamatba való bevonása (érdekeltté tétele);
 • bevált döntési helyzetek és megoldások „gyakorlatiasítása” („ismeret újrahasznosítás”, amely alapja a 6σ (six sigma) rendszernek);
 • gyorsabb és hatékonyabb problémamegoldás.